Spausdinti

PRIVATUMO POLITIKA

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

„DAB Dental“ UAB, įmonės kodas 300115774, Laisvės pr.75, Vilnius (toliau "Bendrovė") įsipareigoja imtis visų būtinų veiksmų, kad mūsų turimi klientų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtu, teisingu ir atviru būdu.

Naudodamiesi įvairiomis paslaugomis, renkame jūsų asmeninę informaciją. Todėl Bendrovė yra atsakinga už jūsų asmeninę informaciją ir jos tvarkymą pagal šią Privatumo Politiką. Privatumo Politika paaiškina jūsų teises, susijusias su Bendrove ir jūsų duomenų tvarkymu, ir kaip galite savo teisėmis naudotis.

Bendrovė yra įsipareigojusi apsaugoti jūsų asmeninius duomenis ir užtikrinti, kad jūsų asmenine informacija būtų naudojamasi saugiai. Mes laikomės visų taikomų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Asmeninės informacijos įstatymo (1998: 204) (PUL), Elektroninių ryšių įstatymo (2003: 389) ir kitų aktų: ES duomenų apsaugos direktyvos 95/46 / EB, ES direktyvų dėl integralumo ir elektroninių ryšių 2002/58 / EB ir ES visuotinio duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR); bei bet kokių pakeitimų, papildymų ar taisyklių, pakeičiančių tokius įstatymus, reglamentus ir taisykles. Mes naudojame tinkamas ir pagrįstas fizines, technines ir organizacines saugumo priemones, susijusias su asmens duomenų kiekiu ir svarba.

Prieš naudojantis Bendrovės paslaugomis svarbu perskaityti ir suprasti mūsų Privatumo Politiką. Jei nesutinkate su Privatumo Politika, neturėtumėte naudotis mūsų paslaugomis.

Kai kurie mūsų svetainių puslapiai turi nuorodas į trečiųjų šalių svetaines. Šios svetainės turi savo privatumo politiką ir Bendrovė nėra atsakinga už jų verslą ar informacijos tvarkymą. Todėl naudotojai, kurie pateikia informaciją į arba per šias trečiųjų šalių svetaines, turėtų peržiūrėti svetainių privatumo politiką prieš siunčiant jiems bet kokius asmeninius duomenis.

Apie surinktą, tvarkomą ir saugomą informaciją, gautą per slapukus, žiūrėkite skyrių "Slapukai".

KOKIUS IR IŠ KUR MES RENKAME ASMENS DUOMENIS?

Jei iš mūsų užsakote prekes ar paslaugas, užsiregistruojate naujienlaiškiams, registruojatės kaip dalyvis kelionėse, kursuose ar kituose renginiuose arba kitaip naudojatės mūsų paslaugomis, jūs pateikiate informaciją, kuri, pagal taikomus privatumo įstatymus, yra laikoma asmens duomenimis.

Mūsų renkami asmens duomenys, priklausomai nuo konteksto, gali būti:
• vardas ir kontaktinė informacija, įskaitant adresą, mobiliojo telefono numerį ir el. pašto adresą;
• socialinio draudimo numeris;
• pristatymo ir atsiskaitymo informacija, mokėjimo informacija ir kita informacija, kurią pateikiate pirkdami Produktus ar Paslaugas;
• įvairi demografinė informacija;
• informacija apie pageidavimus ir pomėgius, pagrįsta Bendrovės interneto svetainių naudojimu;
• mūsų paslaugų naudotojo vardas ir slaptažodis;
• kita informacija, susijusi su klientų apklausomis, skelbimais ar pasiūlymais;
• kita informacija, kurią aktyviai dalinatės per mūsų svetaines.

Jūsų asmeninė informacija gali būti renkama iš šių šaltinių:
• bet kurios DAB svetainės, pvz. užsakant gaminį, užsisakant mūsų naujienlaiškį, registruojantis į mūsų kursus ar renginius arba dalyvaujant bet kuriuose mūsų konkursuose.
• pateikus asmeninę informaciją Bendrovės darbuotojams.

KODĖL APDOROJAME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Jei užsisakėte prekę ar paslaugą, t.y. sudarėte susitarimą su Bendrove, mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą ir pristatyti užsakomą paslaugą ar gaminį.

Be užsakymų vykdymo, Bendrovė jūsų asmens duomenimis gali naudotis, remdamasi teisiniais pagrindais, kitais tikslais:

• Pirkimo, prekių pristatymo, mokėjimų tvarkymui ir administravimui bei suteikiant prieigą prie Bendrovės interneto svetainės ir ten teikiamų paslaugų (įskaitant klientų aptarnavimą).

• Tiesioginė rinkodara, klientų apklausos, klientų aptarnavimas ir naujienlaiškiai.

• Mes saugome sąskaitų faktūrų duomenis pagal galiojančias apskaitos taisykles ir kitą informaciją, numatytą įstatymuose, kuri reikalinga medicinos prietaisų pardavimams. Reglamentas (ES) Nr. 2017/745 (MDR).

• Norint teikti, įgyvendinti ir tobulinti savo įsipareigojimus, produktus ir paslaugas, mums reikia tvarkyti asmens duomenis net ir tam tikrais kitais atvejais, pvz. analizuojant klientų apsipirkimo įpročius, kad jiems būtų suteikta atitinkama informacija, taip pat statistikos tikslais.

• Tuo atveju, jei mūsų teikiama paslauga reikalauja jūsų sutikimo, mes visada aiškiai paprašysime, kad  suteiktumėte sutikimą tvarkyti jūsų asmeninę informaciją. Pvz.: prašysime jūsų sutikimo užsiprenumeruoti Bendrovės naujienlaiškį arba sukurti jums paskyrą bet kurioje Bendrovės svetainėje.

Sutikus, jūs patvirtinsite, kad perskaitėte šią Privatumo Politiką ir sutinkate, kad jūsų informacija bus tvarkoma, kaip aprašyta šiame dokumente.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Bendrovė imasi visų pagrįstų veiksmų siekdama užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir saugomi saugiai. Jūsų asmens duomenys niekada nebus saugomi ilgiau, negu leidžia taikomi įstatymai ir aukščiau nurodyti tikslai. Jūsų duomenys bus tvarkomi tiek laiko:

• Klientas: Jei esate klientas arba jūs užsiregistruojate kokiai nors Bendrovės teikiamai paslaugai, jūsų asmeninė informacija bus saugoma tol, kol atsisakysite mūsų paslaugų prenumeratos, bet ne ilgiau kaip tris metus nuo paskutinio pirkimo. Tačiau tai netaikoma, jei mes turime išsaugoti jūsų asmeninę informaciją dėl bet kurių iš toliau pateiktų atvejų.

• Įsipareigojimų įvykdymas: Asmens duomenys (vardas, socialinio draudimo numeris, adresas, telefono numeris, el. paštas, mokėjimo ir pristatymo informacija), pateikiami kartu su prekių ir paslaugų užsakymu, yra išsaugomi tol, kol Bendrovė privalo įvykdyti sutartį. Tai apima pristatymo ar garantijos įsipareigojimų vykdymą.

• Teisinė prievolė: Bendrovė saugo apskaitos informaciją pagal galiojančias apskaitos taisykles ir kitą informaciją, numatytą įstatymuose, kuri reikalinga medicinos prietaisų pardavimams. Reglamentas (ES) Nr. 2017/745 (MDR).

• Sutikimas: Tais atvejais, kai apdorojame jūsų asmeninę informaciją pagrįstą jūsų sutikimu, mes saugome ją kol galioja jūsų sutikimas.

• Tiesioginė rinkodara: Mes galime naudoti jūsų asmeninius duomenis tiesioginei rinkodarai iki trejų metų nuo bendradarbiavimo nutraukimo, nebent anksčiau atsisakysite tokios tiesioginės rinkodaros informacijos.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Informacija apie mūsų klientus yra svarbi Bendrovės verslo dalis ir mes šios informacijos niekam neparduodame. Mes perduodame informaciją tik žemiau išvardintais atvejais. Mes visada labai atsargiai perduodame jūsų asmeninę informaciją, todėl jūsų asmeniniai duomenys niekada nepateikiami be atitinkamų saugumo priemonių.

• Partneriams už Bendrovės grupės ribų priklauso: Mūsų partneriai, t.y. įmonės, nepriklausančios Grupei, kuriai priklauso Bendrovė, bet kurios yra patvirtintos Bendrovės, kad gali naudotis jūsų asmenine informacija, kad suteiktų jums prieigą prie pasirinktos informacijos ir pasiūlymų dėl prekių ar paslaugų. Įskaitant atvejus, kai pateikiami skundai dėl prekių ar paslaugų ir produktų išėmimas iš prekybos.

• Bendradarbiavimas su privačiais ir viešaisiais įrašais: Bendrovė gali papildyti jūsų asmeninę informaciją papildoma informacija, renkant ją iš kitų privačių ir viešųjų šaltinių, pavyzdžiui, juridinių asmenų registrų centro (JAR). Tokiu būdu jūsų duomenys gali būtų papildomi arba atnaujinami.

• Verslo sandoriai: Jei visa arba dalis Bendrovės verslo yra parduodama ar integruojama į bet kokį kitą verslą, jūsų asmeninė informacija gali būti atskleista mūsų konsultantams, potencialiems pirkėjams ir jų patarėjams, bei bus perduota naujiems verslo savininkams.

• Teisiniai įsipareigojimai: Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti tam, kad Bendrovė galėtų laikytis tam tikrų teisinių įsipareigojimų. Duomenys gali būti perduoti policijai ir kitoms atitinkamoms institucijoms, kai tą leidžia ir reikalauja įstatymai.

Tokie anksčiau išvardinti duomenų perdavimai gali būti atliekami tik ES arba EEE priklausančioms įmonėms (t.y. visoms ES valstybėms narėms, Islandijai, Norvegijai ir Lichtenšteinui). Mes netvarkome asmens duomenų už ES ir EEE ribų.

SUTIKIMO ATŠAUKIMAS

Tais atvejais, kai mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją, nes jūs sutikote, pavyzdžiui, dėl naujienlaiškių prenumeratos, jūs galite atšaukti savo sutikimą. Jei nenorite iš mūsų gauti reklamos pasiūlymų, galite atsiimti savo sutikimą susisiekę su klientų aptarnavimo vadybininkais arba paspaudę nuorodą apie pasiūlymų gavimo atsisakymą laiškuose su reklama.

Jei atšaukiate savo sutikimą dėl jūsų duomenų naudojimo ar atskleidimo kitiems tikslams, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje, tai gali reikšti, kad mes negalėsime toliau suteikti jums prieigos prie mūsų interneto svetainės ir teikti paslaugų, kurias siūlome mūsų klientams ir kurias leidžiama teikti pagal šią privatumo politiką.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę prašyti informacijos apie tai, kokią asmeninę informaciją mes turime ir kaip ja naudojames. Reikalingas rašytinis prašymas. Jūs galite pakeisti savo asmeninę informaciją savo paskyroje, jei tokią turite bet kurioje iš mūsų svetainių, ar kreiptis į klientų aptarnavimą, kaip nurodyta toliau. Taip pat galite prašyti mūsų pataisyti neteisingą ar nepilną informaciją apie jus. Siekiant apsaugoti jūsų privatumą ir jūsų asmeninius duomenis, mes galime prašyti save indentifikuoti.

Vadovaujantis įstatymu, jūs galite prašyti asmeninius duomenis apie save ištrinti arba kad būtų naudojamasi tik kažkuria asmeninių duomenų dalimi. Tam tikrais atvejais galite nesutikti su duomenų tvarkymu arba prašyti, kad duomenys būtų pateikti elektroniniu formatu.

SLAPUKAI

Bendrovė savo svetainėse naudoja vadinamus slapukus. Slapukas yra mažas teksto failas, siunčiamas iš svetainės į jūsų naršyklę. Slapukas negali identifikuoti jūsų asmeniškai, tik jūsų kompiuteryje įdiegtą naršyklę, kurią naudojate apsilankę dabartiniame tinklalapyje. Todėl skirtingi slapukai yra skirtinguose kompiuteriuose, jei naudojate skirtingus kompiuterius, kad pasiektumėte mūsų tinklalapius. Slapukai nėra virusų nešėjai ir negali sunaikinti kitos jūsų kompiuteryje saugomos informacijos.

Paprastai slapukai skirstomi pagal jų kilmę. Pagal tai, ar jie saugomi ar ne jūsų naršyklėje. Pirmiausia slapukai gali būti siunčiami iš jūsų apsilankytos svetainės (t.y. pirmosios šalies slapukai) arba iš kitos organizacijos, kuri teikia paslaugas dabartinei svetainei, pvz. statistikos įmonės (vadinamoji trečiosios šalies slapukai). Slapukus taip pat galima suskirstyti į sesijos ir ilgalaikius slapukus. Sesijos slapukas siunčiamas į jūsų kompiuterį, kad tinklalapiai tinkamai veiktų jūsų apsilankymo metu ir nebūtų saugomi jūsų kompiuteryje, neišsitrindami ar išnykdami, kai uždarote naršyklę. Pavyzdžiui, sesijos slapuko funkcija yra ta, kad ji yra aktyvuota, kai grįšite į anksčiau aplankytą svetainės dalį, taip palengvindami navigaciją svetainėje. Tačiau ilgalaikis slapukas yra saugomas jūsų naršyklėje, todėl tinklalapis gali atpažinti jūsų kompiuterio IP adresą, net jei išjungsite kompiuterį arba atsijungsite tarp apsilankymų.

Mes naudojame tiek sesijų, tiek ilgalaikius slapukus. Abu slapukų tipai visų pirma reikalingi mūsų paslaugų funkcionalumui, siekiant padėti mums tobulinti produktų ir paslaugų pristatymą, suteikti jums papildomų funkcijų arba padėti mums pritaikyti tinkamus skelbimus. Bendrovė naudoja trečiųjų šalių slapukus, kad ištirtų, kaip geriausiai galima pritaikyti ir tobulinti informaciją apie įmonės interneto svetainę.

Daugelyje naršyklių yra numatytasis nustatymas, kuris leidžia naudoti slapukus. Jūs galite lengvai atšaukti leidimą įmonės tinklalapiams saugoti slapukus savo kompiuteryje, pakeisdami savo naršyklės nustatymus, įskaitant slapukų blokavimą arba kompiuterio saugomų slapukų ištrynimą. Atkreipkite dėmesį, kad jei nuspręsite neleisti slapukų, kai kurios funkcijos mūsų tinklalapiuose gali nebeveikti saugiai ir teisingai, o kai kurios paslaugos gali nebūti teikiamos. Kaip ištrinti arba keisti slapukų nustatymus pateikiama jūsų naršyklės instrukcijose arba pagalbos funkcijoje, kuri paprastai yra naršyklėje.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Atkreipiame dėmesį, kad privatumo politikos sąlygos gali keistis. Tokiais atvejais nauja versija bus paskelbta Bendrovės tinklalapyje. Todėl turėtumėte reguliariai peržiūrėti šias sąlygas, kad įsitikintumėte, ar esate patenkinti pakeitimais. Tačiau dėl esminių pakeitimų mes atsiųsime jums el. laišką, jei davėte mums savo el. pašto adresą.

Jei pakeitimai susiję su tokiu asmens duomenų tvarkymu, kurį atliekame pagal jūsų sutikimą, mes prašysime jūsų sutikimo dar kartą.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų, susijusių su šia privatumo politika, ar jei įtariate, kad buvo padaryti pažeidimai, arba norite su mumis susisiekti dėl priežasčių, nurodytų šioje privatumo politikoje, susisiekite su mumis nurodytais kontaktiniais duomenimis.

„DAB Dental“ UAB
Laisvės pr.75, LT-06144, Vilnius

Tel. 85 2070881, 2070882, 2070883
El.paštas: dental@dabdental.lt


Nemokamas telefonas